„Je to hnus,“ okomentoval to jeden z nejznámějších českých rybářů Jakub Vágner, který si zahájení sezony na Ohři v Žatci nenechal ujít. „Dochází k tomu často. U výusti z čističky odpadních vod v Žatci problém není, ale tady je to hrůza,“ řekl rybář Alois Jurkovič, který se kolem Ohře pohybuje často.

Zmíněnou výusť do řeky provozují Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK). Vede z komory v lokalitě Podměstí, která v souladu s provozním řádem odlehčuje naředěné splaškové odpadní vody při dešti. Kanalizační výusť je navíc spojena s bezpečnostním přepadem čerpací stanice odpadních vod v Plzeňské ulici, ze které jdou splašky při běžném provozu potrubím na žateckou čističku. „Bohužel na čerpací stanici odpadních vod neustále připlouvají kanalizací látky, které do ní nepatří. Přestože stanici a kanalizaci v krátkých intervalech čistíme, tento odpad ucpává čerpadla. A tato situace nastala i o tomto víkendu, kdy vzhledem k ucpání čerpadla došlo k havárii na stanici,“ popsala mluvčí SčVK Iveta Kardianová. Jakmile čerpadlo přestane fungovat, splašky jdou přepadem a kanalizační výustí do Ohře.

Čerpadla jsou náchylná na plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu. Vadí jim vhazování vláknitých materiálů do kanalizace, jako jsou kousky vaty, vlhčené ubrousky nebo odličovací tampony.

Do kanalizace tedy nepatří vlhčené a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky, jednorázové pleny, vyhazovat se do ní nemá ani biologický odpad z domácností, jako jsou zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů, jedlé tuky nebo oleje, Nesmějí se tam dostat ale ani chemické látky, barvy, ředidla, motorové oleje, léky, omamné látky či zahradní chemie.