Máte poblíž řeky Ohře v Lounech a Postoloprtech zahradu a chcete na ní postavit altán? Nebo pozemek, na kterém plánujete rodinný dům? Chcete nový plot? Máte asi smůlu, nová vyhláška vám to neumožní.

Krajský úřad Ústeckého kraje se totiž na základě návrhu Povodí Ohře chystá vydat vyhlášku, jejíž předmětem je stanovení záplavového území a aktivní zóny kolem řeky Ohře mezi Louny a Stekníkem na Žatecku. Aktivní zóna se rozšíří na další území kolem řeky v Lounech, Postoloprtech a okolí. Nově zahrne třeba i Lenešický rybník.

Zákaz staveb i plotů

A v aktivní zóně je zakázáno stavět, zřizovat oplocení včetně živých plotů nebo třeba skladovat odplavitelný materiál. Nesmí se také dělat takové terénní úpravy, které zhoršují odtok povrchových vod. A je zakázáno třeba i zřizovat kempy.

Rozšíření aktivních zón oproti současnému stavu je někde velké. Městům Louny a Postoloprty se to proto nelíbí. „Rozšíření aktivní zóny záplavového území vodního toku Ohře znamená znehodnocení dotčených pozemků pro jejich vlastníky, neboť tyto pozemky jsou do budoucna nezastavitelné," sdělila Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku lounské radnice.

Město toho moc dělat nemohou

„Protože se jedná o změny, které v některých lokalitách zásadně omezují dosavadní práva majitelů nemovitostí, město Postoloprty vyjádřilo s těmito změnami nesouhlas. Obyvatelé dotčených lokalit budou znevýhodněni při případné nové výstavbě," uvedl Miroslav Solar, místostarosta Postoloprt. „V aktivní zóně se nesmějí realizovat žádné stavby, vysazovat dřeviny, stavět oplocení. V současné době mají lidé na svých pozemcích zahrádky, dvorky rodinných domů, kde chtějí umisťovat doprovodné stavby a vykonávat jiné činnosti, ve kterých budou rozšířením aktivní zóny i záplavového území omezeni," vysvětlil postoloprtský místostarosta.

I když města se záměrem nesouhlasí, moc věcí proti tomu dělat nemohou. „Město Louny se proti přijetí veřejné vyhlášky bránit nebude, své připomínky vyjádřilo při projednávání této záležitosti," sdělila Blanka Sunkovská. „Jednotliví občané mohou vyjádřit svůj nesouhlas do 14. února," připomněl místostarosta Postoloprt.

Zóna zabere značný prostor 

„Aktivní zóna záplavového území byla stanovena s využitím v současné době nejlepších podkladů, digitálních modelů a výpočetních prostředků. Vzhledem k tomu, že nebyl zpochybněn způsob výpočtu nebo vstupní data, nejsou vznesené připomínky ze strany měst Louny a Postoloprty věcného charakteru a tudíž byly zamítnuty," uvedl Tomáš Burian, vedoucí oddělení životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Aktivní zóna záplavového území zabere rozsáhlé plochy na obou březích Ohře v okolí Loun, u Dobroměřic, Lenešic, Postoloprt a Lišan. „Rozšíření aktivní zóny se týká v Postoloprtech konkrétně zastavěných částí města pod ulicí Klášterní a v místní části Hradiště. Nové hranice záplavového území zkomplikují užívání některých dalších nemovitostí v ulici Wolkerově, Hálkově, Alšově a Mánesově a v obcích Strkovice a v dolní části Března," vypočetl M. Solar.

Nové a rozšířené hranice aktivní záplavové zóny kolem Ohře

Nové a rozšířené hranice aktivní záplavové zóny kolem Ohře u Loun.  
Zdroj: Povodí Ohře

Hranice aktivního záplavového území, jak byly stanoveny dosud

Hranice aktivního záplavového území u Loun, jak byly stanoveny dosud.
Zdroj: dibavod.cz

Nové a rozšířené hranice aktivní záplavové zóny kolem Ohře

Nové a rozšířené hranice aktivní záplavové zóny kolem Hradiště a Lišan.
Zdroj: Povodí Ohře

Hranice aktivního záplavového území, jak byly stanoveny dosud

Hranice aktivní záplavové zóny kolem Hradiště a Lišan, jak byly stanoveny dosud.
Zdroj: dibavod.cz