Několik žadatelů z okresu Louny nebylo úspěšných ve své žádosti o dotaci z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje a peníze pravděpodobně nedostanou. Rozhodli o tom krajští radní v minulých dnech, definitivní slovo bude na zastupitelích.

Obec Zbrašín chtěla 3,1 milionu korun na rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu, peníze nedostane ani další obec z Lounska – Brodec. Na dokončení vodovodu z Líšťan požadovala 318 tisíc korun.

Lenešický okrašlovací spolek chtěl tři sta tisíc korun na první etapu prací na obnově kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích, ani on nebyl se svou žádostí úspěšný. Spolek se stará o obnovu kostela v Lenešicích, jehož věž se vloni v červenci zřítila. Práce na její obnově už začaly.

Obec Koštice chtěla z fondu získat 1,2 milionu korun na chodník ve spádových Vojnicích, peníze, devět set tisíc korun, nedostane ani nedaleké městečko Slavětín na rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu.

Vůbec nejvíc peněz požadovala z fondu obec Zálužice na Žatecku, která chtěla 6,2 milionu korun na výstavbu vodovodu ve spádovém Stekníku. Ani ona peníze nedostane. Obec vybudovala v minulých letech vodovod z Tvršic do Rybňan a Zálužic. Vodovod chtěla přivést i do poslední vesnice bez kvalitní vody – Stekníku. Výstavba vodovodu pro Stekník je ale bez pomoci pro obec Zálužice nad její finanční možnosti.