Kvůli pandemii nemoci covid-19 schůze proběhla netradičně – pomocí internetové aplikace. Kdo chtěl, mohl se k ní online připojit z domova nebo své kanceláře prostřednictvím mobilu či počítače. Zhruba dvouhodinového projednání se virtuálně zúčastnily tři desítky lidí.

Společnost HP Pelzer, která více než dvacet let ve městě vyrábí izolace do aut, potřebuje v rámci tohoto procesu získat souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí, aby mohla dodatečně zlegalizovat některé budovy a provozy, které v posledních letech vyrostly v areálu bez povolení.

Obyvatelé lokality kolem závodu si dlouhodobě stěžují na negativní jevy – vadí jim zápach, hluk nebo úniky toxických látek do ovzduší.

Právě problematika zápachu se při veřejném projednávání řešila. „Snažili jsme se při našich návštěvách areálu identifikovat zdroje zápachu, snažili jsme se přijít na proces, při kterém se zápach objeví. Jasný závěr není, víme, že toto je popsáno nedostatečně,“ uznala Daniela Pačesná, zpracovatelka dokumentace, která tvoří základ schvalovacího procesu. „Bude třeba provést širokospektrý monitoring možných ukazatelů, které způsobují zápach. A pak zpracovat pachovou studii, na základě které se učiní opatření, aby se negativní vlivy odstranily,“ dodala.

Lidem v okolí továrny také vadí, že dosud nestojí dlouhodobě slibovaná nová expediční hala, která by snížila hlukovou zátěž. „Na výstavbě pracujeme. Jakmile získáme souhlasné stanovisko od ministerstva, zveřejníme závazný harmonogram výstavby haly,“ slíbil při projednávání ředitel žatecké továrny Čeněk Lamač.

„Budou v areálu vysazené vzrostlé stromy?“ ptala se například Ivana Vírová, předsedkyně spolku VPN 2016, který na negativní vlivy továrny upozorňuje řadu let. „Dodatečná povolení staveb jsou vázána na další opatření. V areálu se plánuje v první etapě výsadba 35 vzrostlých stromů,“ odpověděla Daniela Pačesná.

Lidé se ptali také na to, zda lze zjistit, jak se v Žatci vyvíjel výskyt nemocí, které jsou způsobovány chemickými látkami z areálu HP Pelzer. „Některé látky jsou karcinogenní a způsobují vznik určitého typu rakoviny. Jaký je vývoj výskytu takových onemocnění v Žatci od začátku působení Pelzeru?“ tázal se další účastník online schůze Martin Šmíd. „Tato analýza se nedělala,“ slyšel odpověď.

Čtvrteční veřejné projednání bylo předposledním krokem v celém procesu. Ten poslední a zásadní přijde v nejbližších týdnech či měsících - vyjádření ministerstva životního prostředí. To vydá buď souhlasné, nebo nesouhlasné stanovisko k dodatečnému povolení areálu. Pokud se přikloní k první variantě, dá se očekávat, že určí řadu podmínek, za kterých to bude možné.