Stalo se nepsanou tradicí, že lidičtí pamětníci se zúčastňují oslav Dne vzniku samostatného Československa v obci Opočno u Loun. Nejinak tomu bylo i letos.

V sále sokolovny, tradičně vyzdobené státní vlajkou i vlajkou obce, si mohli návštěvníci prohlédnout i historickou oponu ochotnického spolku Havlíček ze sousedních Touchovic.

O zahájení nedělní slavnosti se postaral lounský pěvecký sbor Kvítek provedením státní hymny československé. Po úvodním slově starosty obce Jaroslava Richtera následovalo předání čestných uznání Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Lidice obcím Opočno a Touchovice za příkladnou spolupráci při uchování památky na oběti lidické tragédie. Ocenění převzali z rukou předsedy základní organizace ČSBS Pavla Horešovského starosta Opočna a zastupitelé Touchovic.

Vzápětí převzal Jaroslav Richter Pamětní stříbrný odznak Památníku Lidice z rukou jeho ředitele. Starosta Opočna jej získal jako nejvyšší možné ocenění za několikaletou úzkou spolupráci s Památníkem Lidice spojenou s propagací odkazu lidické tragédie v obci Opočno i v celém lounském regionu.

Program odpoledne pokračoval Křeslem pro hosta, kterým byl tentokrát novinář, spisovatel, televizní redaktor Josef Klíma a průvodcem mu byl Jan Mikeš. Velice poutavé, místy i humorné vyprávění o své práci doplnil vlastními skladbami. Zaplněný sál sokolovny odměnil Josefa Klímu potleskem, při kterém všichni diváci povstali.

Milouš Červencl
(autor je ředitelem Památníku Lidice)