Zakázku v hodnotě 8,5 milionu korun bez DPH získala společnost Ekostavby Louny. „Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě stávajících povrchů komunikací a chodníků, výměně veřejného osvětlení a obnově a renovaci odvodnění. Komunikace bude po rekonstrukci opět asfaltová, parkovací pásy budou provedeny ze zámkové dlažby, stejně tak i chodníkové plochy. Současně dojde ke kácení stávajících stromů v celkovém počtu šest kusů,“ uvedla radnice v podmínkách výběrového řízení.