Horní část Nákladní ulice v Žatci už měla mít za pár dní nově položenou dlažbu. Místo toho je v ní hluboký výkop a dělníci tam mění plynové potrubí, které se původně vyměňovat nemělo. Ulice tak bude dopravě znovu sloužit později, pravděpodobně na přelomu srpna a září.

V místě na jaře vyměnila Severočeská vodárenská společnost vodovod a kanalizaci, město pak začalo s navazující opravou povrchu ulice. Tyto práce však musely být zastaveny. „Po odkrytí povrchu se zjistil havarijní stav plynového potrubí. Dojde na jeho výměnu,“ sdělila Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje a majetku města žatecké radnice.

V současné době tak v místě probíhá rekonstrukce plynovodu. „Práce na opravě a výměně plynovodu by měly být ukončeny nejpozději do konce července. Rozhodnutí o rekonstrukci jsme učinili až po odkrytí povrchu vozovky a po prověření stavu sítí,“ vysvětlil Pavel Zajíc, mluvčí společnosti Innogy ČR.

Spojnice s centrem města

Ulice je přitom jednou z mála, kterou se dá přijet do centra města. Její důležitost navíc vzroste na začátku září, kdy se ve městě koná Dočesná, na kterou tradičně míří desítky tisíc lidí.

Město i společnost Erka, která opravu povrchu ulice zajišťuje, ubezpečují, že se do Dočesné vše stihne. „Až plynaři skončí opravu potrubí, budeme pokračovat s opravou povrchů ulice. Budeme se snažit vše dokončit do Dočesné,“ sdělil Roman Komárek, jednatel společnosti Erka Žatec.

V Žatci to přitom není poprvé, kdy původně neplánovaná výměna plynového potrubí prodloužila termín rekonstrukce povrchu ulice. V případě částí ulic Bří Čapků a Dukelská se dokonce rozkopaly už hotové povrchy chodníků. „Stává se, že nutnost výměny potrubí se ukáže, až když se odkryje povrch ulice. Ačkoliv jsme původně výměnu neplánovali, stav potrubí nás k tomu donutí,“ vysvětlil Pavel Zajíc.