Rekonstrukce zbylé části papíren, části bývalého kláštera, několika ulic a náměstí, výstavba dalšího bazénu na koupališti nebo třeba modernizace dopravního hřiště. Město Žatec si naplánovalo na příští rok rekordní počet investic. Jejich plán obsahuje více než padesát akcí za zhruba čtvrt miliardy korun. K tomu je dalších osm investic za celkem 25 milionů korun na seznamu tzv. pod čarou, s jejich realizací se počítá jen v případě, pokud na ně zbudou peníze nebo přijde dotace. Dalších dvanáct milionů korun má jít na vypracování projektových dokumentací na další třicítku budoucích investic.

„Bývaly časy, kdy v investičním fondu bylo 40 milionů korun a mohlo se tak do něj zařadit jen pár akcí. Teď má město více peněz, seznam akcí je tak delší. Je otázkou, co je vůbec časově realizovatelné. Věřím ale, že se mnohé v příštím roce stihne,“ sdělil radní Petr Antoni.

Kolik a které investice se městu podaří ze seznamu uskutečnit, se ukáže za rok. Podle zkušeností z minulých let jich bude menšina. Důvodů, proč na ně nedojde, je několik. Časová náročnost přípravy, nedořešené majetkové vztahy nebo třeba neúspěšné výběrové řízení na zhotovitele.

Alica Štefančíková, Radek Spála a Jan Štíbr (zleva)
Kraj neprodloužil smlouvy ředitelům galerií a muzea. O důvodech mlčí

I na příští rok přechází z plánů z let minulých řada akcí. Patří mezi ně už z roku na rok odkládaná rekonstrukce střechy na ZŠ Komenského alej, výstavba parkovišť v ulici Stavbařů a před restaurací Cihelna, nová tribuna na fotbalovém hřišti nebo propojka cyklostezek u řeky.

Investiční plán města na rok 2020 počítá s rekonstrukcemi povrchů řady ulic.

Zahrnuje náměstí Husitské a druhou etapu Nerudova, ulice Purkyněho, části Studentské, Horovy, Politických vězňů, Svatopluka Čecha, Volyňských Čechů, Svatováclavské nebo Jiráskovy.

Největší investicí je archiv

Největší investicí za 60 milionů korun je rekonstrukce spodní části bývalých papíren. Ta horní slouží několik let jako moderní depozitář muzea, ve spodní má být kuželna a archiv města. Město čeká, zda bude úspěšné se svou dotační žádostí.

„Rekonstrukce lze rozdělit na dvě etapy. Prioritou je výstavba nového archivu, starý je ve velmi nevyhovujícím stavu,“ uvedla Denisa Harajdová z odboru rozvoje města v materiálech pro zastupitele. Ti investiční plán schválili ve čtvrtek.

Nemocnice v Žatci
Krajští zastupitelé řešili nemocnice. Řeč přišla i na péči na Lounsku a Žatecku

Investice ve výši 15 milionů korun má směřovat do městského koupaliště. V plánu je výstavba dalšího bazénu pro starší děti neplavce o rozměrech 14 x 6 metrů. „U bazénu se počítá s několika atrakcemi. Dále se počítá s výměnou technologií chlóru pro stávající bazény. Tato změna umožní efektivnější reakce na jeho potřeby a provozní úsporu,“ vypočetla Jaroslava Hrušovská z odboru rozvoje města.

Mezi akcemi tzv. pod čarou je výstavba cyklostezky mezi Žatcem a Bezděkovem nebo další podzemní kontejnery na separovaný odpad.

Celý investiční plán města Žatce na rok 2020 si můžete prohlédnou v galerii.