„Práce na rekonstrukci mostu v Orasicích začnou pravděpodobně od 15. března. Od uvedeného data budou probíhat přípravné práce (kácení náletových dřevin, příprava staveniště, provizorní lávka pro pěší) při úplné uzavírce silnice II/246. Následně bude most komplet zdemolován pro navazující provedení základových konstrukcí. Kompletní dokončení stavby nového mostu je dle harmonogramu prací plánováno do konce července 2024,“ sdělil vedoucí lounského technicko – správního úseku Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Petr Šulek. Uvedené termíny mohou být podle něj o zhruba 14 dní posunuty v závislosti na vydaní rozhodnutí správních orgánů. Ty stanoví objízdnou trasu, která povede přes okolní vesnice.

Rekonstrukce mostku v Orasicích vyjde na 7,77 milionu korun, výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost AQUA zemní práce.

Mostek v Orasicích není jediným, který Správa a údržba silnic Ústeckého kraje chystá v nejbližší době rekonstruovat. Na Žatecku se připravují práce na přemostění železniční tratě v Želči a Vlkovského potoka na silnici II/221 v Malé Černoci.

Mohlo by vás zajímat: Nová obytná čtvrť u Obory je připravena. Vyrostou tam další domy

Zdroj: Deník/Petr Kinšt