Zastupitelé Loun na své poslední schůzi schválili volbu předsedů a členů osadních výborů ve spádových Nečichách a Brlohu. V Nečichách povede výbor Yveta Benešová a členy jsou Jaroslav Skalický a Petr Hammerle, v Brloze pak je předsedou Květoslav Chalupský a členy Miloš Švestka a Otakar Parma.

V obou vesnicích proběhly volby do osadních výborů v závěru ledna.