Šlo o cyklus Rybí legendy věnovaný pstruhům. Jakub Vágner jej natáčel v Žatci a okolí loni, nicméně od té doby nedošlo k žádné změně. Problém s kanalizací je dlouhodobý, Severočeská vodárenská společnost ale slibuje změnu.

„Ty brďo, tak to je velkej hegeš. V centru Žatce? Takhle se přátelé chováme k naší přírodě ve 21. století. V čistírnách odpadních vod jsem natáčel poměrně často a vím, jak to má vypadat. Takhle ale rozhodně ne, tohle není vyčištěná voda,“ řekl notně rozčílený Jakub Vágner u kanalizační stoky ústící do Ohře v Žatci.

Zmíněnou výusť provozují Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK). Vede z komory v lokalitě Podměstí, která odlehčuje naředěné splaškové odpadní vody při dešti. Kanalizační výusť je také spojena s bezpečnostním přepadem čerpací stanice odpadních vod v Plzeňské ulici, ze které jdou splašky při běžném provozu potrubím na žateckou čističku.

„Bohužel na čerpací stanici odpadních vod neustále připlouvají kanalizací látky, které do ní nepatří. Přestože stanici a kanalizaci v krátkých intervalech čistíme, tento odpad ucpává čerpadla,“ popsala už dřív mluvčí SčVK Iveta Kardianová.

Čerpadla jsou náchylná na plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu. Vadí jim vhazování vláknitých materiálů do kanalizace, jako jsou kousky vaty, vlhčené ubrousky nebo odličovací tampony.

Do Ohře v Žatci vytékaly splašky z kanalizace.
Do Ohře v Žatci občas tečou splašky. Rybáři se bojí o pstruhy

Jakmile čerpadlo přestane fungovat, splašky jdou přepadem a kanalizační výustí do Ohře. Do řeky tak teče nevyčištěná voda s lejny, kusy toaletního papíru, hygienickými vložkami, kapesníčky.

Odlehčovací komora v žateckém Podměstí je problematická i z pohledu správců kanalizace. A to kvůli nevyhovujícímu poměru ředění a vysokému počtu přepadů, kterých je 70 za průměrný srážkový rok. To ji řadí mezi nejvytíženější odlehčovací komory severočeské kanalizační sítě s největším podílem odlehčených vod. „Bylo třeba navrhnout taková opatření, aby dešťové vody přitékající do odlehčovací komory nezpůsobovaly tak výrazné vzdutí a tlakové proudění v přilehlých stokách a zároveň, aby odtok byl neměnný k současnému stavu,“ přiblížil mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Mario Böhme.

Jakub Vágner při natáčení pořadu České rybí legendy chytil v Ohři u Žatce pstruhy, kteří měli přes půl metru.
Jakub Vágner chytil v Ohři půlmetrové pstruhy. V řece u Žatce jsou ale i větší

Aby komora měla požadované parametry, bylo podle něj třeba zcela změnit dispoziční řešení celého jejího okolí. „Bylo tedy navrženo přemístění odlehčovací komory. Splaškové vody pak nebude nutné vést přes čerpací stanici odpadních vod Plzeňská, tento objekt bude zrušen,“ sdělil.

SVS změnu „papírově“ připravuje, chystá se její zařazení do plánu investic na rok 2025. „Vzhledem k rozsahu bude realizačně vycházet na dva roky, tedy roky 2025 a 2026,“ dodal mluvčí.