Zároveň prodloužila o půl roku smlouvu firmě Eltodo, která prozatím tamní veřejné osvětlení spravuje. „Společnosti Eltodo končí 30. září smlouva. Po konzultaci s úřadem pro hospodářskou soutěž bylo radě města navrženo prodloužení smlouvy na půl roku. Mezitím připravíme výběrové řízení,“ informovala Renáta Čapková, tajemnice městského úřadu. Podle výběrových podmínek se uchazeči budou kromě správy a údržby veřejného osvětlení, slavnostního a speciálního osvětlení, starat i o světelné signalizační zařízení a o věžní hodiny.