U potoka v Domoušicích je požární nádrž, kterou místní využívali ke koupání. V poslední době byla vypuštěná, kdy se v ní bude možné koupat?
Nádrž bude připravená ke koupání v letošním létě. Hráz nádrže prosakovala, také proto jsme přistoupili k opravám. Vytrhaly se panely, nově se vydláždilo dno a stěny, nové je stavidlo, výtokové a přítokové potrubí. Práce skončily, nyní doděláváme terénní úpravy. Nádrž se bude doplňovat z prameniště a vodojemu, který před lety zásoboval Domoušice pitnou vodou.