Václav Sedláček a Karel Sláma z Loun jsou kamarádi, oběma je přes 80 let. Jako malí prožili konec druhé světové války v Lounech a sousedních Dobroměřicích. Pamatují na její hrůzy i tehdejší nadšení Čechů z osvobození. Za pár dní by si spolu s ostatními konec tohoto nejhoršího konfliktu v historii lidstva připomněli pietními akty, kvůli pandemii covidu tak stejně jako loni učiní pouze symbolickým zapálením svíčky u lounských památníků.

Václav Sedláček vzpomíná na květnové události roku 1945 dodnes. Tehdy mu bylo osm let. „V Lounech bylo nejhůře 8. května odpoledne. Městem se směrem na západ přesouvaly motorizované jednotky ustupující německé armády. Průjezd si zabezpečovaly střelbou do nepřehledných míst. Na město zaútočilo několik letadel Luftwaffe, které shodily bomby a v místech dnešního Tyršova náměstí pobořily dva domy,“ vzpomněl.

Onoho odpoledne se mnozí lidé v Lounech ukryli ve sklepích a dalších úkrytech a čekali, co bude dál. „Naše rodina se s ostatními sousedy z domu schovala v improvizovaném krytu pod skladištěm materiálu na dvoře. Náhle kolem sedmé hodiny večer někdo zvenčí otevřel poklop krytu a zavolal: Jsou tady Rusové!“ popsal. Všichni se rozeběhli k Nové hospodě, která tehdy stála u dnešní Žatecké brány. Kolem projížděly tanky Rudé armády od Dobroměřic a Krušných hor, mířily do Prahy. „Mezi lidmi vypuklo nadšení a pocit obrovské úlevy, jako by z každého spadl těžký balvan,“ dodal Václav Sedláček.
V dalších dnech dorazily do Loun další jednotky Rudé armády zajišťující týl. „A od Postoloprt přicházely nekonečné proudy zubožených lidí z práce v Reichu a ještě zuboženějších vězňů z koncentráků,“ vzpomněl.

O dramatické chvíle nebyla v oněch květnových dnech nouze ani v Dobroměřicích. Tehdy tam bydlel šestiletý Karel Sláma. „Probíhaly lokální přestřelky. Od Chožova přijely dva německé polopásové transportéry, Rusové po nich stříleli. Jeden zapadl v Dobroměřicích u rybníka, druhý se převrátil na mostě směrem na Louny. Osádky utekly. Z toho u mostu jsme si z jeho kovových částí dělali rohožky u domů,“ řekl. Ještě dnes je plný emocí, když si vzpomene, jak ho maminka vysadila v Dobroměřicích před školou na tank Rudoarmějců. „Tankista byl po dlouhých bojích umazaný, strašně jsem se ho bál. Brečel jsem,“ směje se tomu dnes.

Václav Sedláček a Karel Sláma jsou členy spolku Česko – ruská společnost. Dřív v Lounech organizoval dětské dny, drakiády, s přibývajícím věkem jeho členů zbyly už jen pietní akty k výročí osvobození. Letošní připomínky květnových událostí budou v Lounech kvůli epidemiologickým opatřením stejně jako loni v komornějším duchu. Čestná stráž vojáků, projevy, hymny ani pokládání věnců nebudou. „Položení květin u památníků bude v sobotu 8. května probíhat po celý den. Přijít a symbolicky poděkovat všem, kteří nám zajistili klidný život, může každý,“ sdělil Karel Sláma.