Město Žatec dokončilo rozsáhlou rekonstrukci horní části bývalých papíren. Po přestavbě za 50 milionů korun je převzalo Regionální muzeum K.A. Polánka v Žatci, které v objektu bude mít depozitář svých sbírek.

Na dnešek, pátek 27. listopadu, připravilo den otevřených dveří, zájemci si prostory mohou prohlédnout od 12 do 17 hodin. „Využijte této mimořádné příležitosti k seznámení se zrekonstruovanými prostorami specializovaných depozitářů, muzejní knihovny, studoven i konzervátorské dílny, které již brzy zaplní předměty a dokumenty z bohatých sbírkových fondů muzea. Prohlédnete si i multifunkční sál, ve kterém bude umístěna expozice o žateckém průmyslu," zve muzeum.

Událostí bude ještě několik

Slavnostní otevření nových depozitářů žateckého muzea je po dnešní prohlídce pak naplánované na úterý 1. prosince, další slavnost se tam chystá ve čtvrtek 3. prosince slavnostní vernisáž výstavy s názvem Za historií žateckého průmyslu i jeho architekty. Expozice přiblíží historii dnes již zaniklých průmyslových podniků v Žatci v 19. a 20. století. Na vernisáži se pokřtí nová publikace s názvem Za žateckými architekty vydaná muzeem.

Rekonstrukce horní části bloku budov bývalých papíren v ulici Volyňských Čechů trvala od loňského jara a spolu s novým vybavením vyšla na přibližně 50 milionů korun. Z toho 40 milionů by měla pokrýt dotace z Regionálního operačního programu Severozápad, ze které už do Žatce přišlo téměř 38 milionů. Zbylá částka, 2,2 milionu, by měla být na účet města připsána v příštím roce. Opravena byla ale pouze horní část budov, další část ještě na rekonstrukci čeká. Kdy se ji podaří uskutečnit, to bude záležet penězích. Hlavně na možnostech dalšího získání dotace.

Budovy papíren v Žatci pocházejí z přelomu 19. a 20. století, kdy továrna byla největší papírnou v celém Rakousku-Uhersku. Výroba skončila v roce 2004, blok budov měl být původně zdemolován. Město tomu předešlo tak, že je získalo do svého majetku.

Připomeňte si: Peníze z ROP: Žatec zachrání papírny, Louny postaví náměstí