Město by v tu dobu mělo mít k dispozici studii možného využití, kterou si za 409 tisíc korun nechává vypracovat u lounské firmy. „Studie má napovědět, zda naše představy o využití papíren bude možné realizovat z prostorového a technického hlediska,“ uvedl Aleš Kassal, místostarosta Žatce.

Podle jeho slov se počítá, že by v areálu opuštěných papíren mohl vzniknout depozitář muzea i žateckého pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd ČR. „Vzniknout by tam měly také prostory pro zájmovou, případně sportovní činnost. Nebráníme se také myšlence, aby tam byla knihovna a objevila se také myšlenka na zřízení konferenčního sálu, který v Žatci chybí,“ sdělil místostarosta.

Po vypracování studie možného využití by mělo následovat vypracování projektové dokumentace. Město plánuje, že na přestavbu bývalých papíren pak požádá o dotaci. Právě z tohoto důvodu, aby nebylo zkomplikováno získání dotace, ministerstvo kultury přerušilo správní řízení na vyhlášení papíren památkou. Dosud je památkově chráněna pouze vila v areálu, do budoucna se počítá i s vyhlášením ochrany nad objektem podél ulice Volyňských Čechů. V bývalých papírnách má také vyrůst supermarket Lidl.

close zoom_in

Město si nechá vypracovat studii na využití papíren

Papírny zatím památkou nebudou