V bývalých papírnách v Žatci se mají vyrábět a prodávat potravinové polotovary. O pronájem spodní části bloku budov v ulici Volyňských Čechů požádala jeho vlastníka, město Žatec, Anna Vohánková.

Žatečtí radní s pronájmem souhlasili za nájemné ve výši 750 korun za metr čtverečný za rok na dobu určitou deset let. Blok budov bývalých papíren je od jejich uzavření v roce 2002 nevyužívaný.

Využití se rýsuje jen pro jeho horní část, kde chce město zřídit depozitář pro sbírky žateckého Regionálního muzea K. A. Polánka.

Pro využití bývalých papíren vzniklo již několik studií, žádné se ale nakonec nepodařilo vdechnout život.