Firma Agile plánovala zbourání areálu a stavbu supermarketu. Město tomu chtělo zabránit prohlášením budov za kulturní památku, což by demolici znemožnilo. Ministerstvo kultury před rokem ale prohlásilo památkou jen vilu uvnitř areálu, blok budov podél ulice Volyňských Čechů nikoliv. Samo však později prohlásilo řízení za zmanipulované a zahájilo před několika měsíci nové řízení.

Mezi tím ale areál změnil majitele. Vnitřní část koupil řetězec Lidl. Řadu budov podél ulice Volyňských Čechů i vilu převzalo do majetku město. Znovuzahájení řízení o vyhlášení papíren kulturní památkou se vedení města nelíbilo, obávalo se, že by mohlo záměr rekonstrukce zkomplikovat či přímo znemožnit. Ministerstvo kultury mu dalo za pravdu a záměr prohlásit objekty za památku odložilo. „Demolice historicky cenných budov nyní již nehrozí. Vyhlášení posuneme do doby, až bude jasné, jak bude využití budov financováno. Nechceme městu rekonstrukci ztěžovat,“ uvedla Petra Ulbrichová z ministerstva kultury.