V areálu u Ohře pravděpodobně ještě letos dokončí opravu hlavní cestní sítě, tak aby mohly cesty využít in–line bruslaři.

V létě byla dokončena první etapa prací, bruslit se dalo ale pouze v polovině areálu, což není pro většinu bruslařů atraktivní. „Radní souhlasili se zařazením investiční akce do investičního rozpočtu pro letošní rok. Druhá etapa vyjde na 2,5 milionu korun. Finanční náklady by byly hrazeny z daru společnosti ČEZ,“ uvedla tajemnice městského úřadu Renáta Čapková.

Návrhem se budou ještě zabývat lounští zastupitelé na pondělním zasedání. První etapa opravy cestní sítě proběhla během letních měsíců, zahrnovala úpravu cest od brány u tenisových kurtů až k bunkru u Ohře a kolem Junáku.