Na okraji Loun, v místě bývalého zahradnictví Honka, vzniká nový park a cyklostezka.

Radnice investuje do nové klidové zóny bezmála pět milionů korun.

Cyklostezka Benátky povede od vstupu do Masarykových sadů u veslařského klubu v mírném oblouku podél silnice na Dobroměřice. „Propojení se stávající stezkou Pod Šancemi bude provedeno přes most Veslařů, vyznačením jízdních pruhů pro cyklisty. Podali jsme si žádost o poskytnutí příspěvku ze státního fondu dopravní infrastruktury,“ vysvětlila vedoucí odboru rozvoje města Ivana Hádková.

V parku bude vybudována cestní síť pro pěší. Cesty budou lemovány veřejným osvětlením, nebudou chybět lavičky a koše. V parku bude také hřiště na petang. Dominanta centrální části parku bude vybrána v příštích dnech. „V pondělí budeme otevírat obálky, které přišly v rámci výběrového řízení. Komise doporučí radě města nejlepší návrhy, ze kterých pak rada vybere vítězný,“ dodala I. Hádková.

Zároveň bude vybudován nový přechod pro chodce se středovým ostrůvkem a osvětlením u restaurace Stromovka. V současné době je místo pro chodce nebezpečné. Kromě prostoru bývalého zahradnictví se letos provede i oprava základního okruhu cestní sítě v parku T. G. Masaryka.