Revitalizace Masarykových sadů a výstaviště v Lounech se blíží. Město získalo odborný dendrologický posudek, který lokalitu zkoumal. Desítky stromů mají být pokáceny, zasazeny ale budou nové a chystají se i další práce.

„Na výstavišti odborníci zkoumali celkem 439 stromů, u 334 našli defekty. U 243 z nich byla navržena opatření a 61 má být odstraněno. V sousedních Masarykových sadech bylo prohlédnuto 948 dřevin. U 380 byly konstatovány defekty, u 156 navržena opatření a u 28 pokácení," vypočítala ze závěrů z uvedeného posudku Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku lounské radnice. „Při kácení bude v dalším procesu prakticky hned následovat nová výsadba," ujistila.

V plánu jsou i další úpravy

Projekt se musí teprve připravit, s kácením se dá počítat pravděpodobně v roce 2017. „Obnova této oblíbené lokality ale nebude spočívat jen v pokácení nemocných stromů a vysazení nových. Řešíme nové osvětlení, rádi bychom zrekonstruovali známý pavilon A na výstavišti, máme hotovou projektovou dokumentaci na rekonstrukci vodovodního řadu a kanalizace. Všechny tyto práce se budou muset sladit," upozornila Blanka Sunkovská.

Radnice se zabývá také zastřešením pódia amfiteátru a instalací laviček do jeho hlediště.

Připomeňte si: Největší park v Lounech čeká kácení

Vedení města už dříve uvedlo, že dendrologický průzkum má odhalit především stromy potenciálně nebezpečné pro občany. Napadené houbami, hnilobou a podobně. „Chceme se vyhnout situaci například z léta 2013, kdy několik stromů v podmáčeném parku padlo. Bylo štěstí, že nikoho nezranily," komentoval zadání zpracování posudku radní Pavel Janda. Oblast byla tehdy po prudkých deštích zalita vodou z blízké Ohře. Některé stromy se vyvrátily a padly přímo na stezky.

Dalším důvodem k zásahům je samozřejmě také estetické hledisko.

V červnu roku 2013 se při povodni v Masarykových sadech vyvrátilo několik stromů. Některé padly přímo na cesty

V červnu roku 2013 se při povodni v Masarykových sadech vyvrátilo několik stromů. Některé padly přímo na cesty. foto: Deník/Zdeněk Plachý