Nové dětské koutky pro nejmenší i starší děti, sportovní hřiště pro seniory, oprava cest či rozšíření in–line okruhu.

To jsou jen některé z návrhů na oživení největšího parku v Lounech – Masarykových sadů.

Lounští radní na posledním jednání schválili podání žádosti o nadační příspěvek ve výši 25 milionů korun právě na revitalizace parku a rozšíření hřišť. Finanční prostředky chce město získat z nadace Proměny, programu Parky. Nadace podporuje rozvoj městské veřejné zeleně. To zda prostředky město získá, se dozví na konci roku.

Studie revitalizace parku navrhuje například rekonstrukci stávajících a vybudování nových dětských koutků, instalaci amatérských sportovních prvků, vybudování hřiště se sportovním vyžitím pro seniory, novou vycházkovou trasu a cyklotrasu, opravu komunikací včetně rozšíření in–line dráhy, zřízení dalšího okruhu, vysázení nových stromů, keřů a květin, přidání laviček či vybudování přístupu k řece pro možnost koupání. Pokud by Louny dotaci získaly, město se bude muset samo podílet částkou 3,75 milionu korun.

Park je hojně navštěvován maminky s dětmi i in–line bruslaři. Dráha tam byla vybudována před dvěma lety. Zároveň byl park rozšířen o novou část na místě bývalého zahradnictví, kde vyrostla dominanta kamenná scenérie, autorem je architekt Stanislav Špoula. Zákoutí s pískovým jezírkem je cílem mnoha procházek.

V minulých dnech se objevil na dětském hřišti také nový, bezpečný a velice atraktivní prvek. Jde o lanový kolotoč s názvem Čapí hnízdo.

V parku se nachází dva památné stromy, a to platan javorolistý a dub letní v Dubové aleji v ulici Dobroměřické.