Zatím jen dětské hřiště a přístupovou komunikaci se podařilo vybudovat Obecnímu úřadu v Blšanech u Loun, jako první část obnovy zámeckého parku. Obec plánuje jeho obnovu na asi 7,5 hektarech. „Obnovit zámecký park rozhodlo zastupitelstvo už dříve, zatím však jsme ustrnuli na převodu pozemků, který je základní podmínkou pro další postup,“ uvedl starosta obce Dobromil Konečný.

Obec plánuje i obnovu rybníků. „Letos stihneme asi jen pořídit projektovou dokumentaci,“ zvažuje starosta. Mnohem lépe než jednání s Pozemkovým fondem ČR, jako správcem státních pozemků, se vyvíjí převod pozemků, jež obec získala převodem od Armády ČR, v bývalém vojenském prostoru pod Blšanským Chlumem. Obec již začala jednat s firmou, která má zájem vytvořit v lokalitě stavební pozemky.