Nově vyasfaltovaná cesta mezi stromy v žateckém parku Macerka, která budí mezi lidmi emoce a různé protichůdné ohlasy, byla předmětem korespondence mezi radnicí a částí občanů už téměř před rokem.

„Loni v prosinci jsem poprvé odeslala na městský úřad dopis, v němž jsem žádala o úpravu cesty v parku, tak aby byla bezpečnější,“ potvrdila na dotaz Deníku Ivana Malířová ze Žatce.

Stezka o délce několik set metrů, vedoucí ze svahu podél silnice od autoservisu směrem k restauraci Kulatá a Kauflandu, byla zalita asfaltem minulý týden.

Jako každé podobné téma z oblasti životního prostředí obratem vzbudila u lidí odlišné postoje. Zatímco jedna skupina ji vítá kvůli pohodlnější a bezpečnější chůzi, druhá ji naopak přijala s rozpaky a dotazy, zda silná vrstva asfaltu v parku neškodí kořenům stromů a dalším částem životního prostředí v okolí.

Ivana Malířová pracuje v Chmelařském institutu za Kauflandem a uvedenou stezku v parku dříve denně používala k cestám do práce. „A nebyla jsem to jen já, ale mnoho dalších mých kolegů. Pracuje nás tu asi třicet. Do dopisu jsem psala i to, že cestu používá mnohem více dalších lidí, jdoucích na nákupy nebo do Podměstí. Je to jediná cesta pro pěší, spojující horní a dolní část města v této oblasti,“ uvedla. Cesta podle ní byla dříve nebezpečná, nerovná, neosvětlená. „Dokonce i já sama jsem na ní upadla,“ říká paní Malířová. Nyní, po vyasfaltování pěšiny v parku, napíše radnici písemné poděkování, uvedla.

Město zaplatilo 351 tisíc korun

Cesta v parku vedoucí mezi stromy byla vyasfaltována minulý týden, práce provedla firma Ekostavby, radnice za dílo zaplatila 351 tisíc korun.

Odbor rozvoje města Městského úřadu Žatec tyto práce vykázal jako opravu předchozí cesty, nikoli jako nové stavební dílo. „Nebyla to nová stavební akce, proto k ní ani nebyla vypracována projektová dokumentace a ani se k ní předem nevyjadřoval odbor životního prostředí. Byla to investiční akce odboru rozvoje města, nikoli našeho odboru, nebyli jsme ani přizváni k žádnému jednání,“ uvedla Martina Raganová, vedoucí odboru životního prostředí. Už v pátek však potvrdila, že na její odbor se obraceli lidé a žádali o vysvětlení, co se děje v parku, a o prošetření věci s ohledem na životní prostředí.

V parku bylo kromě nového povrchu opraveno i osvětlení. „Pokud budeme mít volné finance, doplníme v příštích týdnech osvětlení i v dalších částech parku, aby se chodci cítili ještě bezpečněji,“ sdělil Aleš Kassal, místostarosta Žatce.