Parkovací karty, vydané Městským úřadem Louny pro letošní rok, budou platné až do 16. ledna. Do té doby by si měli jejich držitelé podat žádost o nové na odbor správy majetku. „Po tomto datu budou veškeré karty neplatné a čipové karty budou deaktivovány," upozorňuje úřad. Parkovací karty umožňují parkování ve vymezených placených zónách v centru Loun.

Ceny zůstávají pro rok 2017 stejné. Zájemce tedy zaplatí za jednu kartu pro použití v parkovacích automatech tisíc korun na rok, pokud má v oblasti trvalé bydliště, 7260 korun, pokud v oblasti podniká a má tam provozovnu, nebo 8000 korun, pokud jde o fyzickou osobu, která v oblasti vlastní nemovitost. Tuto sumu zaplatí žadatelé i v předchozích dvou případech, pokud chtějí druhou kartu.

V případě velkých parkovišť v ulici Osvoboditelů a na Mírovém náměstí se závorami stojí karta stejné sumy. Tedy 7260 a 8000 korun.

Nové karty bude městský úřad vydávat hned od prvního pracovního dne roku 2017.