Vedení města za účelem odtahů vozidel a vraků uzavře smlouvu s majitelem žatecké odtahové služby Ivanem Kubešem. Auta ale už nebude vozit do své firmy, jak to bylo dřív, ale do areálů v Čeradické ulici. „Chtěli bychom se zaměřit hlavně na autovraky. Jednak hyzdí město, jednak blokují parkovací místa,“ sdělil žatecký místostarosta Radim Laibl. Podle nové legislativy se dá považovat za vrak auto s déle než půl roku propadlou technickou prohlídkou. To umožňuje městům účinněji bojovat s vraky v ulicích.

Nicméně v Žatci počítají, že opět začnou odtahovat i špatně zaparkovaná auta. S tím se přestalo před několika lety. „Dřív jsem auta odtahoval k sobě do firmy, ale byl s tím problém při jejich vydávání. Lidé volali, že si jdou pro auto, a já byl třeba pracovně někde jinde. Takže takto to už nešlo,“ vysvětlil Ivan Kubeš. Nově nebude mít na starost vydávání aut on, ale radnicí pověření pracovníci. Odtahovat se budou jinam, město počítá, že pro to využije dva areály v Čeradické ulici. Jedním z nich bude bývalý sběrný dvůr.

Ředitel městské policie v Žatci Miroslav Solar neočekává, že by se začalo odtahovat nějaké enormní množství aut. „Pokud bude stát vozidlo tam, kde nemá, neznamená to, že ho automaticky odtáhneme. Odtahovat se mohou jen ta, která tvoří překážku v silničním provozu. Ale i v takovém případě se budeme snažit prvotně sehnat řidiče, aby si špatně zaparkované auto sám přeparkoval,“ nastínil. Připomněl, že například v jednosměrce musí zůstat průjezd v šíři tří metrů, v obousměrné ulici šest metrů. Za překážku bránící provozu se ale považuje také auto na chodníku nebo stojící před výjezdem z garáže někoho jiného. „Pokud vozidlo tvoří překážku silničního provozu, je ze zákona o silničním provozu tuto povinen neprodleně odstranit ten, kdo ji způsobil. Když to neudělá, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. O odstranění vozidla tvořícího překážku rozhoduje policista nebo strážník,“ vysvětlila lounská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

S problematikou vraků ve svých ulicích se nepotýkají jen v Žatci. Nezodpovědní řidiči je nechávají v ulicích dalších měst ale i jinde na silnicích. Policisté v okrese Louny se vraky v poslední době zabývali například u Postoloprt, nad Chlumčany, u Sulce, u Panenského Týnce, Dobroměřic, Skupic nebo u křižovatky silnic D7 Praha – Chomutov a I/27 Most – Žatec.

V této souvislosti policejní mluvčí upozorňuje, aby majitelé aut nevydávali vozidlo z ruky před provedením přepisu na nového vlastníka, který ponese veškerou odpovědnost. „Vlastníci starých vozidel si ve snaze ušetřit několik tisíc korun neuvědomují, že když tato prodají bez přepisu další osobě, ztrácejí nad nimi veškerou kontrolu a motivaci nového majitele k provedení přepisu. Sami se tak dopouštějí nejen správního deliktu, ale navíc i veškeré náklady za způsobené škody a protiprávní jednání v souvislosti s nepřepsaným vozidlem „půjdou za nimi“. Poté budou složitě dokazovat majetkové vztahy k vozidlu. Pokud vozidlo fakticky prodali, nemohou ho už ani vyřadit z registru či nechat ekologicky zlikvidovat, a dostávají se tak do začarovaného kruhu problémů,“ upozornila Miroslava Glogovská.

Pokud se policii majitele vraku nepodaří zjistit, je pak na městu či obci dle katastrálního území, aby se o vrak postaralo.