V ulici Bratří Čapků v Žatci se objeví značky zakazující stání aut. A to mezi křižovatkami s ulicemi Otakara Březiny a Pekárenská, umístěny budou po pravé straně ve směru z centra města. „V místech začali řidiči ve větší míře parkovat. Důvodem je asi to, že se v okolních ulicích opravují komunikace. Nicméně počet aut tam neustále narůstá. Nechceme, aby auta na této straně ulice parkovala," vysvětlil Jiří Dobruský, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Žatci.

Ani dnes se tam s ohledem na šířku vozovky nesmí stát, ale pouze zastavit na dobu nezbytnou pro vystoupení a nastoupení či vyložení a naložení nákladu.

Důvody pro zákaz jsou hned dva

V současné době jsou parkoviště na levé straně, umožnění parkování na obou stranách ulice podle jeho slov brání hlavně dva důvody – ulice je úzká a zaparkovaná auta by bránila v rozhledům v křižovatkách.

V lokalitě nyní probíhá rekonstrukce povrchů náměstí Poperinge, spodní části ulice Bří Čapků a Černobýla. Stavební práce na určitý čas omezily možnosti parkování.