Radnice v Žatci chce ještě letos upravit dvě „divoká" parkoviště v centru města. Jedná se o nezpevněné plochy na křižovatce ulic Poděbradova a Dlouhá a naproti synagoze. V letošním rozpočtu má na to město připravenou částku 1,2 milionu korun, v minulých dnech radnice zahájila výběrové řízení na firmu, která práce provede.

„Na ploše v Poděbradově ulici docházelo k propadům země. Stav tohoto prostoru je neutěšený a neodpovídá kapacitě parkoviště, jak je tato plocha vyžívána. V rámci prací dojde ke zkvalitnění povrchů a vyznačení míst pro parkovaní pro přibližně 20 vozidel," sdělil Jan Novotný, místostarosta Žatce.

Úpravami projde také plocha naproti synagoze a poblíž restaurace Kapitán. „Tady se opět počítá se zpevněním povrchů, výsadbou zeleně a vyznačení parkovacího stání," vysvětlil místostarosta.