Aby mohla železná dýmající babička vozit nadšené cestující po českých kolejích i v dalších letech, potřebuje nový kotel. Spolek Iron Monument Club Plzeň, který stroj vlastní od roku 1992, na jeho výměnu peníze nemá, proto vyhlásil veřejnou sbírku. Přispět může každý, bližší informace najdou zájemci na internetové adrese donio.cz.

Poslední velká oprava kotle žatecké parní mašiny proběhla v roce 1978, letos v září vyprší platnost způsobilosti k jeho provozu. Bez výměny kotle zůstane stroj nepojízdný. „Lokomotiva potřebuje nový kotel. Členové našeho spolku provedou veškeré demontážní a montážní práce na lokomotivě zdarma ve svém volném čase. Vlastní realizace opravy kotle a pojezdu lokomotivy musí být ale provedena dodavatelsky certifikovanou společností, což si vyžádá nemalé finanční prostředky,“ vysvětlil předseda spolku Iron Monument Club Plzeň Robert Kučera. Předpokládané náklady jsou tři miliony korun. Ve sbírce se zatím podařilo vybrat 60 tisíc korun. Dokud se kotel nevymění, bude lokomotiva po letošním září odstavena jako neprovozní. Jejím domovem je železniční depo v Plzni.

Parní lokomotiva byla nedílnou součástí historie jednoho z tradičních žateckých podniků – cukrovaru. „Lokomotiva obsluhovala závodní vlečku a pomocí točny, která byla v cukrovaru, se rozdělovaly vagóny na kolejiště, která vedla po celé ve fabrice,“ zavzpomínal poslední ředitel žateckého cukrovaru Tomáš Farkota, který v něm pracoval od roku 1967. Parní lokomotiva tahala vagóny s různým materiálem. Do cukrovaru se po železniční vlečce vozily hlavně řepa, koks a vápenec, opačným směrem putoval ve vagónech cukr. „Po vyřazení v první polovině osmdesátých let byla parní lokomotiva nahrazená naftovou z tehdy uzavřeného cukrovaru v Lenešicích u Loun,“ připomněl Farkota.

Na místě bývalé železniční vlečky do žateckého cukrovaru vysadí společnost HP Pelzer sedm stovek stromů a keřů.
První krok k nápravě. Místo bývalé vlečky do cukrovaru vysadí HP Pelzer stromy

Lokomotivu mohli před lety obdivovat návštěvníci výstavy v muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka, byla také součástí návštěvnického okruhu pivovaru v Plzni. Přímo v Žatci dosud cestující nevozila.

Cukrovar v Žatci ukončil provoz v roce 1998. Železniční vlečka z hlavního nádraží zmizela teprve nedávno. Místo ní vzniká zelený pás, který odcloní areál, jenž před dvaceti lety koupil sousední podnik HP Pelzer vyrábějící izolace do aut, od okolní zástavby. Je to jeden z kroků k odstranění negativních vlivů pocházejících z továrny na lokalitu kolem hlavního nádraží.