Lepší je proto přijít na radnici dříve. Na Městském úřadu v Lounech přijali letos již šest desítek žádostí. „Přijali jsme již 54 žádostí o pas, z toho vyplývá, že zájem o vydání cestovního dokladu je velký,“ uvedla Jana Dvořáková, vedoucí správního odboru radnice v Lounech.

Zájem se před dovolenými ještě zvýší

Dá se předpokládat, že zájem o vydání pasu se ještě před obdobím dovolených zvýší. Agendu cestovní dokladů v Lounech vyřizují dvě pracovnice. Čekání ulehčí vyvolávací systém. „Každý příchozí dostane lístek s pořadovým číslem a každý si může odhadnout, kdy na něho dojde řada, pokud před ním ještě někdo čeká,“ pokračuje J. Dvořáková.

Zákonem stanovena lhůta pro vydání cestovního pasu je 30 dnů. „Žádosti se nabírají na obcích s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu. Po provedení kontroly se zpracují a odesílají do Prahy. Pokud hotový pas přijde z Prahy dříve, než je stanovená lhůta, je možné si ho hned druhý den vyzvednout,“ vysvětlila J. Dvořáková.

Pas musí mít i děti

Platný cestovní pas potřebují od září loňského roku i děti. Rodiče zaplatí za pas pro dítě do pěti let věku padesát korun. Vystavení pasu pro děti od pěti do patnácti let, přijde na 100 korun a děti starší patnácti let zaplatí za nový biometrických pas stejně jako dospělí, tedy 600 korun. Platnost tohoto cestovního pasu s biometrickými údaji je desetiletá. Pokud chce někdo vystavit pas v kratší lhůtě, zaplatí patnáct stovek.

„Zákonem je stanovena lhůta vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny na 15 dnů. Dle nutnosti a dohody s občanem je možné tento termín zkrátit,“ pokračuje J. Dvořáková. Tento pas je ovšem platný pouze 6 měsíců. Fotografii na pas získá žadatel přímo na úřadě. Dvě kabinky s fotoaparátem ke snímání obličeje žadatele jsou umístěné přímo na správním odboru Městského úřadu v Lounech. V kabince je umístěn také monitor, na němž se žadatel může ihned na fotografii podívat a vybrat si tu, již chce mít na dokladu.