Pozorní návštěvníci si mohli všimnout, že u Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci se objevil nový netradiční poutač. Postava v předklonu ukazuje na program muzea, čímž zve kolemjdoucí k návštěvě muzea. Někdo si nejspíše řekne, že toho pána už někde viděl, ale nemůže si vzpomenout kde. Pro ně, ale nejen pro ně následuje vysvětlení.

Postava či postavička je patronem dětských návštěvníků. Jeho úkolem je identifikovat muzeum s určitou postavou, aby pro ně muzeum neznamenalo velkou divnou budovu, ale určité místo, kam se nemusí bát jít na návštěvu.

Při hledání jména pro tohoto patrona muzeum oslovilo veřejnost. Návrhů přišlo hodně. Například Vítáček, Muzejníček, Pižďuch nezněl špatně, ovšem nebylo to to pravé ořechové, jak se říká. Proto se pracovníci muzea zahloubali do historie města. A slavili úspěch.

Božej byl jednou z nejstarších známých postav, jejichž jméno je spojeno se Žatcem. Jednalo se o královského správce Žatce z přelomu 11. a 12. století z rodu Vršovců, kteří tradičně zastávali v Žatci tento úřad. Vršovci byli silným rodem, který se v důsledku tehdejší české politiky dostal do sporu s Přemyslovci, na což doplatili. Na počátku 12. století byl celý rod vyvražděn. Jednalo se o mstu za jejich podíl na smrti knížete Břetislava. Krutý osud dostihl i Božeje, který byl zabit v říjnu roku 1108.

I přes tuto krvavou historii muzeum věří, že Božej na Žatec nezanevřel a stane se dobrým patronem muzea. Koneckonců v Žatci se mu zajisté líbilo a ve své době měl významný podíl na jeho slavné historii.

Jiří Kopica