Více než půl milionu korun ročně by měli dohromady ušetřit nájemníci domu s pečovatelskou službou v Písečné ulici v Žatci za teplo. A to díky jeho zateplení, které nyní probíhá. Ve vysokém paneláku je 102 bytů, pro každého nájemníka by se roční úspora za platby za teplo měla pohybovat v řádech tisícikorun.

Zateplení domu s pečovatelskou službou v Písečné ulici je letošní největší investicí města Žatce, skončit má na podzim. Konkrétně v listopadu.

Na desetipatrovém domě se vymění na tři stovky oken, zatepluje se fasáda a plochá střecha. „Realizací tohoto projektu dojde k úspoře energie 1280 GJ za rok," uvádí informační panel na lešení. Při dnešních cenách tepla by tomu odpovídala úspora zmíněných více než půl milionu korun. Zateplení domu má stát 18 milionů korun, město na to dostane dotaci 10,8 milionu.

Spolu se zateplením „pečovateláku" se v červnu rozeběhlo také zateplení léčebny dlouhodobě nemocných a dětského oddělení nemocnice . To vyjde nepatrně levněji na 17,2 milionu. Město na tuto akci získá dotaci 7,1 milionu.