Město Žatec vyčíslilo škodu, která mu byla způsobena tím, že společnost HP Pelzer užívala jeho pozemky bez jakékoliv smlouvy. Jde o částku 398 tisíc korun. Dokument, který vypracoval k této problematice právník města, projednávali žatečtí radní na své poslední schůzi. O náhradě škody a dalším nakládání s pozemky město Žatec bude se společností HP Pelzer jednat.

Město uzavřelo před lety s firmou smlouvu, ve které jí pronajalo pozemky za dvě koruny za metr čtverečný za měsíc. Jak se ukázalo, společnost užívala pozemků ale podstatně víc - na 2764 metrů čtverečných neměla uzavřenou smlouvu a užívala je bezúplatně.

Společnost uzavřela veřejnou komunikaci

Město vyčíslilo ztrátu, která mu vznikla od roku 2010 neplacením nájmu, na zmíněných téměř čtyři sta tisíc korun. Navíc společnost pro své potřeby využívá i veřejnou komunikaci, kterou bez povolení uzavřela.

Žatecká radnice vypracovala dohodu o narovnání. Ta mimo jiné počítá, že by firma nájemné městu zpětně doplatila. Zároveň se zvažuje další postup, jak naložit s městskými pozemky, které společnost bez právního důvodu užívá. Jednou z možností je uzavření nájemní smlouvy a případný následný odprodej pozemků společnosti.

Na nesrovnalosti ohledně pozemků veřejně upozornili obyvatelé lokality, kteří si na společnost HP Pelzer dlouhodobě stěžují. Vadí jim negativní vlivy z výroby, například hluk nebo prach.

HP Pelzer patří mezi největší zaměstnavatele v Žatci, na výrobě zvukových izolací do automobilů tam pracuje několik set lidí.