V Žatci se kvůli tomu podepisuje petice. Zorganizoval ji tamní spolek VPN 2016, který na negativní vlivy továrny, jež vyrábí zvukové izolace do aut, upozorňuje řadu let. Vadí mu úniky toxických látek do ovzduší, zápach a hluk. Od začátku týdne se pod petici podepsaly desítky obyvatel města.

„Účelem naší petice je dát občanům možnost vyjádřit nespokojenost nad dopady na životní prostředí z nelegálních provozů společnosti HP-Pelzer Žatec. Podle předložené dokumentace je užíváno v rozporu se zákonem 20 objektů z 36 v areálu. Občan má právo v tomto případě vyslovit svůj negativní názor na jednání nadnárodní společnosti,“ vysvětlila předsedkyně spolku Ivana Vírová.

Žatecký HP-Pelzer vyrábí v bývalém Mitopu od roku 1996, do současné podoby se rozvinul za poslední čtvrtstoletí. Koupil sousední areál cukrovaru a využívá také části bývalé šroubárny. „Majitelé firmy budovali výrobní závod bez patřičných povolení s jediným cílem, a to získání maximálního zisku bez ohledu na zákony ČR a dopady na životní prostředí, bez ohledu na lidi bydlící v okolí i bez ohledu na kvalitu pracovního prostředí,“ uvedla Ivana Vírová.

„Dovolili by si společníci vlastnící žatecký závod HP-Pelzer, tedy Automotive GmbH a Adler Pelzer Holding GmbH, takovéto masivní porušování zákonů například v Německu, kde mají sídlo?“ pokládá otázku předsedkyně spolku VPN 2016.

Pro společnost HP-Pelzer, která v Žatci zaměstnává šest stovek lidí, je získání stanoviska ministerstva životního prostředí podstatné. Bude-li záporné, nepůjde stavby dodatečně povolit. Pak bude na úřadech, aby donutily HP-Pelzer nezkolaudované provozy uzavřít. Bude-li stanovisko kladné, může dojít za daných podmínek k jejich dodatečnému povolení.

Stanovisko ministerstva životního prostředí padne v rámci tzv. EIA, tedy posuzování vlivů na životní prostředí. Dokumentaci, kterou firma předložila, musela loni dopracovat. „K doplnění byla třeba pachová studie i biologický průzkum, obojí je hotové,“ sdělil v závěru loňského roku ředitel žateckého závodu HP-Pelzer Čeněk Lamač.

V prosinci vystoupil také na žateckém zastupitelstvu, kde informoval, že společnost plánuje v areálu bývalého cukrovaru vystavět novou skladovací halu, aby v lokalitě odpadly hlučné cesty nákladních aut do bývalé šroubárny, kde je sklad hotových výrobků nyní. Právě na to si také obyvatelé této lokality stěžují.

Proč autorům petice nestačí opatření, ke kterým se firma v dokumentaci zavazuje? Jednoduše jí po těch letech už nevěří. „Na základě více než dvacetileté zkušenosti s provozy firmy HP-Pelzer v Žatci máme právo se domnívat, že neprovede potřebná, pro firmu nákladná nápravná opatření v relativně krátkém časovém období tak, jak uvádí dokumentace pěti let. Obyvatelé budou i nadále vystaveni znečišťování ovzduší úniky toxických rakovinotvorných látek a obtěžováni nadměrným hlukem. Máme právo se domnívat, že státní správa nedokáže firmu HP-Pelzer Žatec k provedení nápravných opatření donutit,“ stojí v textu petice.

„Máme mnoho důkazů, že pouze slibují a slibují a sliby neplní. Podívejte se například na sliby ředitele společnosti z roku 2012, kdy sliboval radě města, že v roce 2014 bude stát nová expediční hala a odejdou ze šroubárny. Hala stále nestojí a to máme už rok 2021,“ dodala Ivana Vírová.

V rámci posuzování vlivu na životní prostředí by měl být v letošním roce zpracován nezávislý posudek k předložené dokumentaci. Ze zákona by pak mělo následovat veřejné projednání, na kterém se lidé budou moci k problematice vyjádřit. Pak bude na ministerstvu životního prostředí, jaké stanovisko vydá. Verdikt se dá očekávat ale nejdřív za několik měsíců.