Žatecká nemocnice potřebuje nutně získat několik milionů korun, aby mohla fungovat.

Podle místostarosty Aleše Kassala je povinností města dotaci nemocnici poskytnout. Také odmítá prodej či pronájem zařízení.

„Žatecká ČSSD odmítá jakékoliv snahy nemocnici pronajmout či prodat. Chceme, aby zůstala neziskovou společností s podporou města,“ řekl Aleš Kassal hned v úvodu besedy, která se s občany konala při příležitosti návštěvy Davida Ratha v nemocnici.

Spekulace o pronájmu nebo prodeji nemocnice se vyrojily v poslední době. Zaznívají z úst především pravicových politiků. Žateckého místostarostu podpořil i David Rath. „Takové pokusy se nikde neosvědčují. Lékaře nalákáte jen na peníze a stabilitu. A tu může město garantovat. Nesmíte ale spekulovat o prodeji,“ řekl.

Narážel tak na jeden z dalších problémů nemocnice – nedostatek lékařů. Zároveň však dodal, že podobný problém řeší ve většině nemocnic. Podle informací od ředitele žatecké nemocnice Zdeňka Bergla chybí na odděleních osm až deset lékařů, je to ale prý dlouhodobý stav. Z tohoto počtu čtyři lékaři scházejí akutně, nejhorší je situace na dětském oddělení a na gynekologicko – porodnickém. Podle Martina Hantáka, předsedy správní rady nemocnice, ale není situace tak vyhrocená. „Dva lékaře na dětské oddělení už sehnané máme. Na svých pracovištích dali výpověď, měli by přijít do 1. června,“ uvedl pro Deník.

Třetí lékař už je prý také na cestě. Kdyby přitom do června nemocnice lékaře nesehnala, VZP by s ní pravděpodobně nepodepsala smlouvu na dětské oddělení. To by pak v Žatci zaniklo.

Hrozil zánik dětského oddělení

Další a neméně závažný problém má žatecká nemocnice s financováním. Již několik let je v minusu, její kumulovaná ztráta dosahuje třiadvaceti milionů korun. Nemocnici však nejvíce ohrožují dluhy, které má u svých dodavatelů. O pomoc bude nemocnice žádat město. Správní rada se však nemůže shodnout na výši peněz, které by město mělo dát.

Zatímco předseda správní rady hovoří o potřebě pěti milionů, místopředseda René Zugar na debatě s Davidem Rathem hovořil o deseti až patnácti milionech. „V současné době se akutní dluhy nemocnice vyčíslují, odtud může být ta neshoda. Každopádně by město mělo peníze na dotaci do provozu najít. Je to jeho odpovědnost, musíme se za nemocnici postavit a peníze poskytnout. Musíme si určit priority. Pokud jsou peníze na ostatní věci, na zdraví se musí najít také,“ slíbil Aleš Kassal.