Peníze, které se rozdělují z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad, jdou hlavně do měst, kde vládne ODS. Ostatní města nemají příliš šance tyto dotace získat.

Tvrdí to místostarosta Postoloprt Vojtěch Bernard. Dokládá to například tím, že v rámci ROP Severozápad bylo v rámci podpory revitalizace a regenerace středních a malých měst přidělena dotace třinácti městům v Karlovarském a Ústeckém kraji, v nichž ve dvanácti z nich vede radnici ODS.

“Naši žádost o dotaci na potřebnou rekonstrukci centrálního Mírového náměstí znovu zamítli, i když projekt byl dobrý a dokonce jsme postoupili do druhého kola výběru. Zdá se, že k této akci budeme moci přikročit až po volbách, když se změní rozložení politických sil a budeme mít šanci prostředky získat,“ řekl V. Bernard.

O přidělení nebo nepřidělení dotace z ROP Severozápad v poslední fázi rozhoduje výbor regionální rady. Ten má osm členů, šest z nich je z ODS. Členy výboru jsou hejtman Ústeckého kraje, oba jeho náměstci a další čtyři krajští radní. To nahrává spekulacím, zda zároveň nejsou upřednostňovány projekty Ústeckého kraje.

Protekce se prý nekoná

To, že by byly upřednostňovány projekty měst, kde vládne ODS, nebo Ústeckého kraje, odmítl na dotaz Deníku Vojtěch Krump, z oddělení komunikace a publicity Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

„Rozdělování dotací z ROP Severozápad vychází ze soutěže podaných projektů. Hodnocení projektů probíhá podle předem stanovených pravidel a kriterií. Po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti jsou projekty, které splňují podmínky regionálního operačního programu, bodovány,“ uvedl s tím, že pro přidělení dotace musí projekt získat určité minimální bodové ohodnocení.

Na základě bodového hodnocení jednotlivých projektů je sestaven jejich seznam doporučených k podpoře z ROP severozápad. Projekty jsou řazeny podle dosaženého počtu bodů sestupně. „Následně tento seznam projektů schvaluje výbor regionální rady, který pořadí projektů nemění a respektuje výsledky bodového hodnocení. Systém hodnocení vylučuje, aby došlo k upřednostňování některých žadatelů,“ sdělil V. Krump. „Tomu, aby byly preferovány projekty Ústeckého kraje, zabraňuje tento systém hodnocení projektových žádostí. Ústecký kraj o dotace soutěží stejně jako ostatní žadatelé a jím podané projekty procházejí stejným systémem hodnocení. Výbor regionální rady nemůže žádný z předložených projektů upřednostnit nebo zvýhodnit,“ dodal.

Připraveno je 18 miliard

ROP Severozápad je jedním z operačních programů Evropské unie. Peníze jsou určené na regeneraci a rozvoj měst, zlepšení infrastruktury, dopravní obslužnosti a rozvoj cestovního ruchu v Ústeckém a Karlovarském kraji. Celkem je pro žadatele v tomto programu do roku 2013 připraveno zhruba 18 miliard korun.

Dotace z ROP Severozápad získalo například město Louny na přestavbu budovy bývalého soudu na Mírovém náměstí pro knihovnu nebo město Žatec na projekt Chrámu chmele a piva. Ústecký kraj získal z ROP severozápad peníze na pokračování rekonstrukce zámku Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku a na opravu části zámku v Petrohradě na Podbořansku, kde sídlí psychiatrická léčebna. Vzniknout tam má moderní oddělení ergoterapie.

Zdeněk Plachý