Rozsáhlý projekt rekonstrukce tepelného hospodářství včera za účasti desítek hostů slavnostně zahájila Žatecká teplárenská (ŽT). S předstihem začaly už v minulých týdnech práce na přeložení horkovodu z výtopny v Perči na okraj města do země, nyní se začne stavět nová kotelna přímo v areálu v Perči.

Ta vyroste na betonové ploše vedle současné uhelné kotelny z roku 1987, která zůstane zachována i do budoucna. Vzhledem k tomu, že nová kotelna s ORC jednotkou nepokryje celou dodávku tepla pro město Žatec, zejména v zimních měsících, budou současné tři uhelné kotle v Perči i nadále v provozu a budou doplňovat chybějící výkon.

V areálu výtopny v Perči zároveň v rámci projektu vyroste nová administrativní budova, kam se přestěhuje sídlo ŽT z Podměstí.

V nové ORC jednotce se bude pálit biomasa, vyrábět se z ní bude kromě tepla také elektrická energie. Tu bude ŽT dodávat do distribuční sítě a zisk z ní spolu s předpokládaným prodejem emisních povolenek má částečně krýt náklady na zahájenou rekonstrukci. Ta vyjde na tři sta milionu korun, ŽT si vzala úvěr ve výši 250 milionů korun. Jeho splatnost je naplánována na deset let.

Využívat se bude biomasa

ŽT pracovala na přípravě projektu tři roky. Jedním z hlavních jeho cílů je vícezdrojová palivová základna – kromě uhlí, jehož ceny a dostupnost jsou do budoucna nejisté, se bude nově využívat i biomasa.

„Pro obyvatele města by tento projekt měl do budoucna přinést stabilní ceny tepla, lepší ovzduší a díky přeložení horkovodu do země se zlepší ráz krajiny. To, že bude ŽT pálit biomasu, je příležitost pro zemědělce z regionu, kteří se tak mohou stát jejími dodavateli,“ vyplynulo ze slov Miroslava Legutka, předsedy představenstva ŽT.

Příležitost pro zemědělce a levné teplo

„Pro obyvatele Žatce bude důležitá právě nízká cena za teplo. Do budoucna by se po splacení úvěru měly peníze z hospodaření ŽT stát pro samotné město vítaným zdrojem k posílení jeho rozpočtu,“ řekl starosta Erich Knoblauch. Město je stoprocentním vlastníkem ŽT, ta mu zpravidla vyplácela několikamilionové dividendy.

„Rozpočet projektu je přibližně 300 milionů korun, z čehož na třicet vyjde přeložení napaječe v délce 1600 metrů mezi kotelnou a městem do Žatce. Nové potrubí o průměru třicet centimetrů bude mít minimální ztráty. Na 260 milionů vyjde výstavba kotelny s ORC jednotkou, zbytek peněz je určen na výstavbu zázemí,“ upřesnil František Paulík, technický ředitel společnosti Tenza, realizátora projektu. Podle jeho slov bude technologie ORC jednotky v Perči ta nejmodernější, která je nyní na trhu. „Celkový výkon bude 10 MW. Z toho 1,8 MW je elektrická a 8 MW tepelná energie,“ upřesnil.

Práce na přeložení horkovodu mají skončit v polovině září letošního roku, na nové kotelně na biomasu 1. července příštího roku.