Projekt má stát asi 240 milionů korun a firma slibuje, že městu pomůže získat příspěvek od Evropské unie či z jiných fondů. Město musí kotelnu přestavět, protože ta nesplňuje stále přísnější normy pro znečišťování ovzduší. „Projekt připravujeme ve spolupráci s městem a Žateckou teplárenskou společností už půl roku,“ řekl jednatel společnosti Dan Majer, který spolu s kolegou zastupitelům promítal prezentaci a vysvětloval dotazy.

Výtopna už nevyhovuje

Současná uhelná výtopna v Perči, která dodává teplo a teplou vodu do většiny domů v Žatci, přestane v nejbližších letech splňovat ekologické limity. Hlavně v oblasti polétavého prachu. Město, které je stoprocentním vlastníkem Žatecké teplárenské, která kotelnu provozuje, se ji rozhodlo přestavět. Nechalo si zpracovat studii a radní vybrali ze čtyř navržených variant tu, která počítá se zbouráním jednoho ze tří uhelných kotlů v Perči a výstavbou zcela nového ORC modulu, který bude spalovat biomasu. Zároveň bude vyrábět elektrickou energii. Výkon má mít 1,5 MW.

Zároveň dojde k přestavbě záložní kotelny v Podměstí. V ní se dnes používá mazut, nově to bude zemní plyn. Součástí změn má být také uložení 1,3 kilometry dlouhého horkovodu, který vede podél silnice Rakovník – Žatec, pod zem. „Projekt bychom chtěli realizovat do tří let,“ uvedl už dříve starosta Erich Knoblauch. Město chce na finančně náročný projekt získat dotace z evropských fondů, zbytek by měl krýt úvěr Žatecké teplárenské. Město by podle jeho představitelů neměl stát žádné peníze.

V Perči se bude vyrábět kromě tepla také elektřina

Zastupitelé chtějí další vyjádření k přestavbě kotelny

V Žatci se chystají velké změny při výrobě tepla

Žatec hledá nový zdroj tepla