Žatecká teplárenská (ŽT) chystá další obří investici ve výtopně v Perči. Po výstavbě kotelny na biomasu za tři sta milionů korun před pěti lety tentokrát půjde o rozsáhlé rekonstrukce dvou ze tří uhelných kotlů. Práce mají začít na jaře, vyžádají si zhruba 80 milionů korun.

„V Perči máme uhelné kotle z roku 1986, v roce 2018 by už nesplňovaly emisní limity dané novou legislativou. Z několika variant jsme po zvážení všech okolností vybrali rekonstrukci kotlů. Místo roštů v nich bude fluidní spalování s vyšší účinností a nižšími emisemi," vysvětlila Alena Hlávková, ředitelka ŽT. „Šlo nám o to, aby zvolené řešení bylo provozně výhodné a dlouhodobé. A samozřejmě jsme se snažili, aby tato investice měla co nejmenší dopad na ceny tepla pro naše odběratele v Žatci," dodala. Podle ní se v zrekonstruovaných kotlích bude moci pálit i třeba méně kvalitní uhlí, biomasa nebo alternativní paliva z tříděného odpadu. „Chtěli jsme vícepalivové kotle, nevíme, jaká bude situace v energetice za pět, deset, patnáct let," vysvětlila ředitelka ŽT.

45 milionů pokryje úvěr

Společnost dokončuje výběrové řízení na zhotovitele prací, do konce března by s ním měla podepsat smlouvu. Hned poté začnou práce, hotovo musí být do poloviny prosince. A to kvůli dotaci, kterou se ŽT podařilo získat ze Státního fondu životního prostředí. Ta je ve výši 25 milionů korun, 45 milionů pokryje bankovní úvěr a zbytek, přibližně 10 milionů, zaplatí společnost ze svého.

Zrekonstruované kotle sice splní limity pro oxidy dusíku a oxid uhelnatý, bude třeba je ještě odsířit. „To je druhá část investice, náklady odhadujeme na 20 až 50 milionů korun. Pokusíme se i na ni získat dotaci," sdělila A. Hlávková. Původně chtěla ŽT provést rekonstrukce kotlů a jejich odsíření zároveň, podle její ředitelky ale bylo velké riziko, že by se vše do konce letošního roku stavebně nestihlo a ŽT by přišla o dotaci.

Palivo s potvrzením původu

Žatecká teplárenská během teplotně průměrného roku vyrobí zhruba 60 procent tepla z nového kotle na biomasu. V něm se pálí přísně kontrolované palivo těžené z lesů do 80 kilometrů od Žatce s potvrzením původu. Na toto palivo má ŽT nejen certifikát kvality ISO, ale i zpracovává pravidelné rozbory. Díky tomu pobírá dotace na výrobu tepla z tohoto zdroje, další peníze plynou z výroby elektrické energie.

Zbytek výroby tepla ŽT, zhruba 40 procent, připadá na uhelné kotle. Ty se využívají především v zimě, kdy je třeba zvýšit výkon soustavy. Rekonstrukcí projdou dva ze tří kotlů. Třetí, největší z nich, je po generální opravě z let 2011 a 2012. Ten bude v budoucnu sloužit jako náhradní zdroj a ekologizace se ho netýká.

Právě s biomasovým zdrojem zajistí tento kotel dodávky tepla v průběhu prací na zbylých dvou uhelných kotlích tak, aby se odběratelů v Žatci nedotkly.