Husův sbor v Peruci zve všechny lidi dobré vůle v neděli 22. května do kaple M. J. Husa na slavnostní bohoslužbu s hudební ukázkou židovských písní. Bohoslužbu, která začne v 15 hodin, bude natáčet Česká televize v rámci připravovaného dokumentu o nedalekém nově rekonstruovaném židovském hřbitově u Hřivčic.

Bohoslužbu věnovanou spolupráci křesťanů a Židů povedou husitský bratr kazatel Ivo Kraus z Peruce a evangelický farář Tomáš Pavelka z Loun. Bohoslužby se má zúčastnit i zástupce Židovské obce Teplice Michael Lichtenstein.

„Tématem bohoslužby je spolupráce křesťanů a Židů. Celou akcí chceme upozornit místní veřejnost na zajímavou zčásti zrekonstruovanou židovskou památku na Perucku a zároveň vyjádřit úctu zesnulým československým občanům židovského původu," říká kazatel Ivo Kraus.

Během bohoslužby zazní židovské písně v podání Anny Shejbalové (zpěv), Ivany Lazarčíkové (klavír) a Anny Krausové (flétna). Jsou to mladá děvčata z Lounska. Dvě z nich již hrála při loňské instalaci kamenů zmizelých rovněž na Peruci.

Bohoslužba bude zajímavá zejména tím, že ji bude natáčet televize, a části pak může použít do dokumentu o Židovském hřbitovu u Hřivčic, který natáčí režisér Jaroslav Hovorka. Na jedinečném projektu v Peruci se podílely Nadační fond obětem holocaustu, Úřad práce, pozváni jsou také zástupci městyse Peruc. V první polovině června by měl být slavnostně odhalen památník In Memoriam díky Spolku na obnovu židovských památek na Perucku ve spolupráci s Federací židovských obcí.    Alena Dukátová