Až dvacet tisíc korun mohou získat majitelé rodinných domů v obcích u Peruce na zřízení malé čistírny odpadních vod. Městys vypsal dotační program s celkovým rozpočtem 200 tisíc korun. Týká se místních částí Černochov, Hřivčice, Pátek, Radonice a Stradonice.

Jednou z podmínek je, že žadatel, fyzická osoba, musí být vlastníkem nemovitosti sloužící k bydlení či rekreaci v jedné z těchto obcí. Peníze lze použít na vypracování projektové dokumentace i pořízení čistírny. A to v lokalitách, kde není centrální splašková kanalizace nebo se s jejím vybudováním v krátkodobém horizontu nepočítá.

Žádat je možné po celý letošní rok, peručtí radní však budou žádosti posuzovat, případně schvalovat, pouze do vyčerpání vyčleněných prostředků.