Před devíti lety obec prodala pozemky státu, který na nich postaví dálnici. Peníze se hodily na výstavbu kanalizace. Teď chce stát po Petrohradu další parcely, tentokrát je zatopí přehrada. Obec by za ně mohla dostat kolem 30 milionů korun. Co s nimi udělá, zatím neví.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkŽádná idylka to ale není. Dálnice i přehrada se dotknou zvláště Černčic, které spadají pod správu Petrohradu. „Naší prioritou není okamžité navýšení obecního rozpočtu, chceme hlavně pro občany ochránit tu část Černčic, která bude stavbami zasažena,“ sdělila starostka Jitka Dondová.

Státní podnik Povodí Ohře plánuje na Podbořansku výstavbu zcela nové přehrady u Kryr. Potřebuje vykoupit celkem 130 hektarů. V katastru Černčic u Petrohradu, kde vzdutí přehrady na Podvineckém potoce začne, se jedná o téměř 18 hektarů.

Jednou z aktivit spolku VEEV je pořádání příměstských táborů. Zatím poslední se uskutečnil v minulém týdnu během jarních prázdnin.
FOTO: Pořádá tábory, vydává časopis. Petrohradský spolek VEEV teď brzdí pandemie

„V Černčicích je obec vlastníkem hřbitova, kde se dodnes pohřbívá a v jeho blízkosti je i čistička odpadních vod pro Petrohrad a Černčice. Máme obavy z následků po vybudování přehrady,“ přiblížila starostka. „Ujišťují nás, že hřbitov i čistička budou zajištěny, ale technická dokumentace na stavbu vodního díla zatím není, proto je i zastupitelstvo obce s uvolňováním pozemků opatrné,“ vysvětlila starostka.

Podle Povodí Ohře obavy nejsou namístě, hřbitov i čistírna odpadních vod se prý ochrání. „V tuto chvíli je před dokončením zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele předprojektové dokumentace. Ta zajistí podrobný průzkum pro projektování. V okolí hřbitova a čističky se bude řešit zejména průzkum zaměřený na podzemní vodu a zeminy v okolí. Podle toho se pak bude moci navrhnout konkrétní řešení ochrany objektů proti zaplavení,“ vysvětlil technický ředitel Povodí Ohře Jan Svejkovský. Výkup pozemků zahajuje Povodí Ohře letos, proces má skončit v roce 2025.

V případě dálnice D6 Praha – Karlovy Vary, která má vést severně od Černčic a úplně odvede tranzitní dopravu z obce, se s výkupy pozemků začalo už před lety. Petrohrad je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) prodal v roce 2012, šlo o celkové čtyři hektary. „V té době jsme investovali přes třicet milionů korun do druhé etapy stavby kanalizace a tak se nám tyto peníze hodily,“ sdělila starostka Petrohradu.

Starostka Petrohradu Jitka Dondová.
Starostka Petrohradu: Máme teď to štěstí, že je kolem nás krásná příroda

Dvanáctikilometrový úsek dálnice mezi jesenickou křižovatkou a Lubencem se má začít stavět v roce 2023. „Dokončen je doplňkový geotechnický průzkum a předběžný archeologický průzkum,“ uvádí informační leták ŘSD. V letošním roce chtějí silničáři získat stavební povolení a v tom příštím vybrat firmu, která úsek postaví. Náklady se odhadují na čtyři a půl miliardy korun. Půjde tak o suverénně nejdražší úsek dálnice na území okresu Louny.

„Dálnice by měla utlumit provoz mezi Petrohradem a Černčicemi, které dnes rozděluje silnice I/6 Praha-Karlovy Vary. Pohyb mezi obcemi by tak měl být bezpečnější,“ připomněla Jitka Dondová.

Citelně se dálnice dotkne obyvatel malé vesničky Bílenec, která se dostane do silničního sevření. Po severním okraji vesnice vede současná silnice, nová dálnice se postaví blízko toho jižního. „S ŘSD jsme alespoň dojednali nadchod pro pěší směrem do Petrohradu i výstavbu protihlukových stěn,“ podotkla starostka.