Obalovna živičných směsí v areálu bývalé cihelny v Petrohradě na Podbořansku může vyrůst. Krajský úřad Ústeckého kraje vydal v rámci posuzování jejího vlivu na životní prostředí souhlasné stanovisko. Obalovnu chce v obci postavit společnost Ekostavby Louny, materiál z ní má sloužit hlavně pro výstavbu rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary v regionu.

Letos na jaře vydal kraj souhlasné stanovisko také k výstavbě betonárky na stejném místě, i ta má dodávat materiál na stavbu zmíněné čtyřproudové silnice.

K oběma záměrům společnosti měli někteří obyvatelé Petrohradu i vedení obce řadu výhrad a s jejich výstavbou nesouhlasili. Obávali se nadměrné dopravy, prachu, hluku, zápachu a dalších negativních vlivů, které by podle nich vedly ke zhoršení životního prostředí v obci.

V souhlasném stanovisku kraje k obalovně je, stejně tak jako k betonárce, celá řada podmínek, za kterých se mohou stavět a provozovat. Ty mají eliminovat právě negativní vlivy, které taková zařízení mohou na okolí mít.