Loni na podzim to potvrdilo odborné měření na této černobílé umělecké kompozici, k nápravě by mělo dojít letos na přelomu zimy a jara. „Dořešili jsme se zhotovitelem piazzetty vzorek, který prošel zkouškou. Nyní hledáme nejvhodnější termín, kdy se bude nový nátěr, který by měl splňovat všechny požadavky, které byly v původní smlouvě deklarovány, realizovat,“ sdělila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.

Veškeré náklady s tím spojené uhradí zhotovitel. Piazzetta podle černobílé kompozice Zdeňka Sýkory byla před divadlem dokončena loni v létě.