Obyvatelé Tuchořic na Žatecku se dočkají kvalitnější pitné vody. Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila investici, která umožní zásobování 530 obyvatel obce z úpravny vody v Holedeči. Dosud jsou Tuchořice napojené na místní zdroje, vrt a prameniště, jejichž voda už nevyhovuje. Problém je mimo jiné i s uranem.

„V Tuchořicích postavíme zesilovací stanici, což umožní zprovoznění odstaveného přivaděče z Liběšic do Tuchořic. Tím se nahradí nevyhovující místní zdroje, do Tuchořic bude dodávána kvalitní voda z úpravny vody Holedeč,“ vysvětlil Jiří Hladík, mluvčí SVS.

Zesilovací stanice s dvojicí čerpadel vyroste na pozemku obce, k přepojení zdrojů má dojít letos na konci letních prázdnin. Úpravna vody u Holedeče zásobuje velkou část města Žatec a některé okolní obce.