Na začátku 90. let se Miroslav Šefl přestěhoval do Ležek na Podbořansku, malé vesnice na jihu Ústeckého kraje ležící kousek od silnice Praha – Karlovy Vary. Koupil rodinný dům a posléze bývalý pivovar. V něm zřídil muzeum. Expozice přibližují historii obce, s ní spojené významné rody, rodinu Jana Masaryka i spisy komunistických bezpečnostních složek. 

Výstava spisů Státní bezpečnosti, vojenské kontrarozvědky, Lidových milicí a Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti nabízí ke zhlédnutí spoustu stran dokumentů, její součástí jsou i dobové předměty včetně malé výslechové místnosti. „Spisy ukazují, že v těchto složkách působila řada lidí z Podbořanska, někteří jsou ještě dnes v komunální politice. Výstavu jsem zřídil, abych přiblížil, jak tehdejší režim fungoval a jak se některé věci prolínají i do dnešní doby. Chtěl bych mladší generaci ukázat, že demokracii je nutné neustále bránit,“ vysvětluje Miroslav Šefl. Jeho motivací pro zřízení muzea byl hlavně nesouhlas s vývojem v Česku po roce 1989. 

Manželé Václav a Magdalena Srbovi na své farmě v Žerotíně.
Krávy ze Žerotína si vyberou, kdy se nechají podojit, postará se o to robot

Spolupracovníkem tajných služeb byl i jeho bratranec, muzikant Jim Čert neboli František Horáček. V roce 2007 se veřejně omluvil za to, že od roku 1979 s StB spolupracoval. „Hluboce se omlouvám všem, kterým jsem ublížil. I těm, jež jsem zranil nepřímo. V důsledku vzato jsem ublížil i sám sobě,“ napsal tehdy v prohlášení médiím. 

Do Ležek se Miroslav Šefl přistěhoval náhodou. „Můj synovec si koupil v nedalekých Malměřicích nemovitost, dostal jsem od něj tip. Ležky mě učarovaly. Jak vesnice, tak i okolní krajina,“ popisuje. V Ležkách nejprve koupil rodinný dům, posléze sousední objekt bývalého pivovaru. V něm se vařilo pivo do první světové války, pak se využíval pro chov dobytka. Restituenti pro něj využití nenašli. Miroslav Šefl od nich celý objekt koupil v roce 2006, v té době také začal shromažďovat materiály pro muzeum. 

Opravy škod po červnovém downburstu, ničivé bouři, nejsou ve Stebně ani zdaleka u konce. I když už mají domy nové střechy, uvnitř se stále pracuje. Několik hospodářských budov je stále zakryto plachtami, některé jsou stále viditelně poškozené.
Poprvé po pěti měsících doma. S následky bouře se ve Stebně potýkají dodnes

Jedna jeho část je věnována rodině Jana Masaryka. „Má teta byla provdaná za jeho bratrance. Předala mi všechny rodinné památky a řekla mi, ať s nimi naložím, jak uznám za vhodné,“ vysvětluje. Jan Masaryk byl československý diplomat a politik, syn prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Krátce po únoru 1948 za nevyjasněných okolností zemřel.

Další část expozice přibližuje dějiny Ležek, první zmínka o vesnici je už z roku 1057. Část výstavy se týká šlechtického rodu Wallisů, který je spřízněn s nejvyššími rody v Anglii a jehož někteří příslušníci byli křtěni v místní kapličce. Muzeum si je možné prohlédnout po předchozí telefonické domluvě.