Žatecký pivovar během letošního roku opravil bývalou a nevyužívanou vodárenskou věž ve svém areálu. V objektu jsou nové dřevěné schody, střecha, zábradlí a dřevěná vyhlídková terasa. Věž s výškou 27 metrů nabízí rozhledy na části města v okolí železného mostu a bývalé Fruty, které nejsou z jiných vyhlídek v Žatci vidět.

Zájemcům ve městě dosud sloužily dvě „rozhledny" - věž radnice a chmelový maják u Chrámu chmele a piva. Nyní k nim přibyla třetí. Poprvé se veřejnosti představí dnes, v pátek 14. října. A to v rámci akce nazvané Putování aneb Zachraňte Boreše. Jedná se o zábavné podvečerní putování městem určené hlavně pro rodiny s dětmi, start je od 17 do 17.30 u Čajovny Budík na Hošťálkově náměstí. Součástí programu je i možnost výstupu na věž v areálu Žateckého pivovaru.

Přijďte také v sobotu

Také v sobotu bude vyhlídka Žateckého pivovaru otevřena. A to v rámci akce Návštěva Karla IV. v Žatci, kterou pořádá destinační agentura Dolní Poohří.

Věž pivovaru pak ale běžně otevřena nebude, zájemci se musí dopředu objednat. „Věž se nachází v areálu pivovaru v jeho zadní části, jsme potravinářský provoz, nemůžeme jen tak nechat otevřený přístup k ní. Zájemci se mohou objednat, výstup na věž začleníme do naší turistické prohlídkového trasy po pivovaru. Ta mapuje výrobu piva, výstup na věž dáme asi buď na začátek, nebo konec prohlídky," sdělil Radek Vincík, obchodní ředitel Žateckého pivovaru.

Oprava věže je součástí prací na obnově budov v areálu pivovaru. „Loni proběhla rekonstrukce vnějšího dvora a vnějších fasád budov, letos vnitřního dvora a fasád. V plánu máme ještě rekonstrukci bývalé sladovny v areálu pivovaru, ve které bychom rádi zřídili restauraci a pension," sdělil Radek Vincík.

Vodárenská věž v areálu pivovaru nabízí výhledy na spodní část města, odkud není z radnice ani chmelového majáku vidět. Výhled zakrývá Chrám sv. Mikuláše. Věž má zajímavou historii. Byla dlouho považována za jediný nadzemní pozůstatek žateckého hradu. Dnes však nelze tuto domněnku stoprocentně potvrdit.

Žatecký hrad

„Stavebně historický průzkum zdiva spodku věže nebo archeologický průzkum jejího bezprostředního okolí neproběhly, takže tuto domněnku nelze potvrdit ani vyvrátit," sdělil Petr Holodňák ze žateckého Regionální muzea. Současnou podobu má věž ze třicátých let 20. století, kdy došlo k její zásadní přestavbě na archiv právovárečného měšťanstva.

Ze zmíněného hradu v době výstavby současného Žateckého pivovaru v letech 1798 až 1801 už nezbylo nic. Vodárenská věž tehdy sloužila k zásobování nejen pivovaru ale i kašen ve městě.

Na konci 19. století vyrostla nová vodárna pro pivovar na břehu Ohře. Věž přestala plnit svůj účel, došlo k její přestavbě na zmíněný archiv. V posledních letech ji už pivovar nevyužíval.