Již dva roky zeje v historickém centru Loun v Hilbertově ulici jáma po zříceném domu, kde stávala pizzerie.

Stavební práce komplikuje to, že po demolici domu zůstal stavební pozemek kulturní památkou. Lounská radnice žádá ministerstvo kultury o zrušení památkové ochrany.

Pozemek je dodnes chráněn a veden v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. „V roce 2006 vlastníci zažádali o sejmutí kulturní památky, to se jim ale podařilo jen částečně, kdy byla ochrana sejmuta z budovy. Zasypané sklepy jsou ale stále vedené jako památka. To komplikuje další stavební práce,“ uvedla Renáta Čapková, tajemnice lounské radnice.

Radnice bude žádat o zrušení kulturní památky i na pozemky. „Rozhodli jsme se zaslat na ministerstvo kultury další žádost. Pokud se totiž odkryté sklepy co nejdříve nezajistí, hrozí riziko statického narušení sousední synagogy, která je ve vlastnictví Židovské obce,“ upozornila R. Čapková.

Ochrana trosek komplikuje i prodej

Současní majitelé zvažují prodej pozemku. „Máme informace, že současní majitelé chtějí pozemek prodat. To se ale zatím nedaří právě kvůli památkové ochraně,“ uvedla R. Čapková.

Zájem o koupi má lounská společnost M2 Sors, která také podniká kroky, aby byla ochrana z pozemku sejmuta. V domě se propadla část stropů na konci února roku 2006. Dům byl zbourán v březnu. Dotčený pozemek si až do současnosti podržel tvar původní středověké parcely, kde zůstala zachována torza sklepů renesančního původu. Není vyloučeno, že obsahují i starší konstrukce.