Žatecká radnice zvažuje, že by znovu zavedla placené parkování v centru města. Na posledním jednání zastupitelstva se o tom strhla debata, někteří jeho členové jsou proti.

„Placené parkování v centru města už zavedené bylo, ukázalo se, že to je kontraproduktivní, proto bylo zrušeno. Jsem proti tomu znovu parkování zpoplatňovat,“ sdělil zastupitel Martin Štross.

Vedení města chce zpoplatněním parkování v centru částečně regulovat dopravu v historickém jádru města a uvolnit parkovací místa pro turisty. „Řada lidí přijede ráno do práce a auto zaparkují na celý den na náměstí. Během dne pak není v centru příliš volných míst k parkování například pro návštěvníky města,“ uvedl starosta Erich Knoblauch. Podle jeho slov to, jak má město vyřešeno parkování pro turisty, posuzují také komisaři UNESCO. Ti budou zkoumat, zda může být město zapsáno na seznam světového kulturního dědictví. V této souvislosti město uvažuje, že by na Žižkově náměstí bylo zřízeno parkoviště pro turistické autobusy. „Placené parkování v centrech je standardní opatření všech historických měst,“ řekl starosta.

„Podle mě je v současné době v centru města parkovacích míst dost, třeba na Žižkově náměstí. Pokud by se opět zpoplatnilo, počet volných míst se nikterak zásadně nezvýší. Stejně bude třeba nutné vybudovat záchytná parkoviště mimo centrum,“ oponuje Martin Štross. „Pokud by mělo k zavedení placeného parkování v centru znovu dojít, navrhuji provést mezi obyvateli Žatce anketu. Stejně tak jako v případě koupaliště,“ uvedl.

V centru města se platilo za parkování už v devadesátých letech minulého století. Radnice pak parkovací automaty po pěti letech jejich provozu v roce 1999 zrušila, protože náklady na jejich chod a opravy byly vysoké.

Vedení Žatce uvažuje o tom, že by ale byla zpoplatněná i jiná parkoviště. „Zvažujeme, že by bylo zpoplatněno nejen centrum, ale i parkoviště v Jakubské ulici,“ dodal místostarosta Aleš Kassal. Podle jeho slov by se peníze za parkování mohly stát do budoucna vítaným zdrojem příjmů města.