To jsou investice, které plánují v Dobroměřicích. Před dvaceti lety vyrostl u obce silniční obchvat, automobilová doprava ale trápí místní lidi dál. To jsou témata, o kterých jsme si povídali se starostkou Dobroměřic Ivanou Sihlovcovou.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkJaké investice jste v Dobroměřicích provedli loni?
Je toho poměrně dost. Proběhla rekonstrukce celé ulice A. Jiráska, která se změnila na obytnou zónu, přibyla parkovací místa. Dále jsme opravili starý a vybudovali nový chodník v části Pražské ulice od autobusové zastávky u obecního úřadu, kolem kostela a dále ve směru na Louny k inundačnímu mostu. Kromě toho byla dokončena studie na vybudování přírodního volnočasového areálu v Malých Dobroměřicích, který by měl sloužit všem věkovým kategoriím a pokračujeme ve zpracování projektu. Pracujeme také na proměně budovy bývalé základní školy, kam by se měl mimo jiné přestěhovat obecní úřad. Zahájili jsme také etapovou revitalizaci fotbalového areálu, kde se zatím osadily herní prvky pro menší i větší děti, workoutové sestavy a venkovní posilovací stroje. Pokračujeme v ozelenění obce, vysazujeme nové stromy, loni to bylo celkem 40 kusů jabloní, třešní a švestek.

Potýkali jste se loni s propadem příjmů obecního rozpočtu?
K poklesu příjmů v roce 2020 sice došlo, ale měli jsme i tak schválený schodkový rozpočet se zapojením uspořených peněz z minulých let. Podařilo se nám vysoutěžit příznivé ceny u realizovaných projektů, plánovaný schodek jsme tak naplnili zhruba z jedné čtvrtiny.

Propad příjmů obce čeká zřejmě i v dalších letech. Počítáte, že budete nějak omezovat investice?
Co se týče vyčíslení budoucích příjmů, to je v tuto chvíli spíše věštění z křišťálové koule. Nicméně naše obec má dostatek finančních zdrojů na to, abychom plánované akce zatím nemuseli omezovat. Proto budeme pokračovat ve zmíněné revitalizaci fotbalového areálu. V současné době vyřizujeme povolení k opravě chodníku v Komenského ulici a zpracováváme také projektovou dokumentaci pro dvě parkovací plochy v ulici Středohor a U Hřiště. Letos ještě postavíme re-use centrum ve sběrném dvoře, což obnáší pořízení nových velkokapacitních kontejnerů a buňky pro zázemí a předměty, které zcela nedosloužily a budou připraveny pro další použití. Budeme pokračovat i v projektu přeměny budovy bývalé školy.

Jste jednou z mála obcí, ne-li jedinou v okrese Louny, která zavedla participativní rozpočet. Jak byste ho zhodnotila, jaký přínos vaší obci přinesl?
Je to pro nás prostředek, jak zapojit lidi do dění v obci, jak získat nápady na zlepšení prostředí a života u nás. Jsme rádi, že náměty přišly a že je můžeme realizovat. Některé jsou hotové, například výsadba trvalek nebo umístění lavičky, jiné s ohledem na situaci ještě na svoji chvíli čekají. Podstatné pro nás je i to, že se objevují podněty, které sice nesplňují vyhlášená kritéria, ale jsou pro nás impulzem k tomu, abychom se jimi zabývali. Doufám, že i letos získáme a budeme moci realizovat zajímavé postřehy a nápady.

Loni to bylo 20 let, co byl zprovozněn silniční obchvat Dobroměřic na trase Louny – Most. Trápí vás ještě automobilová doprava? Nebo je v této souvislosti v Dobroměřicích klid?
To je nekonečný příběh. Obchvat rozdělil naši obec na dvě části a působí nám řadu dopravních problému. Proto jsem od začátku, co jsem přišla na obec, usilovala o řešení komplikované křižovatky. Podařilo se zajistit, abychom nebyli obcí, která před křižovatkou končí a za ní zase začíná. Teď je na stole projekt na kruhák, tak už aby byl. Trápí nás také, že mnozí řidiči, pro které naše obec není cílem, obchvat nevyužívají, jezdí přes Dobroměřice a nerespektují dopravní značení. Často přes inundační most jezdí a obchvatu se vyhýbají autobusy, které tudy nemají trasu a pak komplikují dopravu v obci. Je to stálé téma, hledáme cesty, jak situaci pomoci.